חלוקת רכוש

עו״ד אריה לרנר

‎חלוקת רכוש בגירושין: הוגן, לא בהכרח שוויוני

הסדר איזון משאבים קובע עקרונות ברורים לחלוקת הרכוש בעת גירושין, כולל סוגי רכוש שאינם נכללים בחלוקה ומקרים שבהם החלוקה לא תהיה בהכרח שוויונית.

הסדר איזון משאבים, הקובע את הכללים הברורים לפיהם מחושבת חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה גירושין, מתייחס הן למי שנישאו והן למי שחיו כידועים בציבור ללא נישואין. ההסדר, המעוגן בחוק יחסי ממון (1974) כולל מספר עקרונות יסוד ופירוט של הרכוש שייחשב כרכוש משותף, רכוש המוחרג מהגדרת הרכוש המשותף ונסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה בלתי
שוויונית של הרכוש.

דילוג לתוכן