הוכחת אבהות

עו״ד אריה לרנר

הוכחת אבהות

על פי חוק מרשם האוכלוסין והנחיות משרד הפנים, יירשם שם האב עד הגיע הילד לגיל 3 שנים ולפי הודעה מטעם הוריו. אם זה לא בוצע עד גיל 3, יתבצע הרישום בהתאם לפסיקה של בית דין או בית משפט.

לרוב, פסיקה זו ניתנת עקבות פנייה של גבר או אישה להוכחת אבהותו של הגבר, במטרה לחייבו לשלם מזונות לילדו ולשאת באחריות הכרוכה באבהותו, וגם כדי לממש את זכותו של אותו גבר לשמור על קשר עם הילד מכוח הסדרי ראייה.

בדיקת אבהות נדרשת במקרים הבאים

  • כאשר גבר טוען שהוא אביו של ילד או להפך – כשהוא טוען שהילד לא שלו
  • כשאישה נשואה או לא נשואה מעוניינת כי אבי הילד יישא בחובותיו וישלם דמי מזונות
  • זוגות מעורבים
  • הוכחת קשר בין אחים
  • הוכחת קשר לדת היהודית
  • ידועים בציבור
  • פונדקאות

מאחר שלהוכחת אבהותו של אדם יהיו השלכות משמעותיות על חייו, נטל ההוכחה מוטל על התובע. הראיה החותכת ביותר העומדת לרשותו הינה בדיקת רקמות. במקרים אלו חשוב מאוד לפנות אל עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

דילוג לתוכן