אפוטרופסות

עו״ד אריה לרנר

אפוטרופסות

הליך אפוטרופסות נועד לספק הגנה לגופם ולרכושם של קטינים ושל בוגרים, שאינם מסוגלים לדאוג לצורכיהם ומכונים חסויים. מינוי וביטול אפוטרופסות לגוף ולרכוש הוא בסמכות בית משפט או בית דין רבני. במקרה של מינוי, בית המשפט מעניק לממונה את הכוח לייצג את החסוי בתחומים שבית המשפט קבע, כגון טיפול בענייני עיזבונות והקדשים לצורכי קדושה, תוך שמירת טובת החסוי בראש מעייניו.

החוק מכיר בחסוי שנדרש לאפוטרופוס במצבים הבאים:

  • קטין שהוריו אינם מסוגלים לדאוג לענייניו
  • קטינים יתומים מהורים
  • פסולים בדין שהינם בוגרים הלוקים בנפשם ואינם יכולים לדאוג לענייניהם
  • אדם שזהותו אינה ידועה
  • אדם שאינו מסוגל לדאוג לצורכיו ולענייניו באופן מלא או חלקי ואין מי שיסייע בידו

לעתים עולה חשד כי האפוטרופוס לא פועל לטובת החסוי או העיזבון שהופקד בידיו, כמו הוצאת כספים ללא הצדקה, שימוש לא נאות ברכושו של החסוי או העיזבון, או פגיעה בחסוי עצמו. במקרים כאלה חשוב לקבל סיוע וליווי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בכלל ובדיני אפוטרופסות בפרט, ולפנות אל בית המשפט.

דילוג לתוכן